SIC

  • Là hãng sơn mang thương hiệu Việt đầu tiên có chất lượng và uy tín ngang tầm các hãng sơn nổi tiếng trên thế giới
  • Là thương hiệu bê tông nhựa uy tín đã được khẳng định chất lượng tại nhiều công trình ở miền Trung và miền Nam Việt Nam.