SIC là hãng sơn mang thương hiệu Việt đầu tiên có uy tín thương hiệu ngang tầm các hãng sơn nổi tiếng quốc tế.