SIC nghiên cứu sản xuất và cung cấp các loại hỗn hợp nhựa bán rỗng

phù hợp với TCVN 13567-3 : 2022

Bao gồm:

     1.  HHBR 19 (cỡ hạt lớn nhất danh định 19 mm và cỡ hạt lớn nhất 25 mm)

     2.  HHBR 25 (cỡ hạt lớn nhất danh định 25 mm và cỡ hạt lớn nhất 31,5 mm)

     3.  HHBR 37,5 (cỡ hạt lớn nhất danh định 37,5 mm và cỡ hạt lớn nhất 50 mm).

 

     Chú thích:

     –  HHBR: Hỗn hợp nhựa bán rỗng

     –  Thuật ngữ ”Hỗn hợp nhựa bán rỗng” (HHBR) trong TCVN 13567-3 : 2022 được gọi là ”bê tông nhựa rỗng” (BTNR) trong TCVN 8819:2011.

 

     Hệ thống tiêu chuẩn:

     SIC được cấp phép sử dụng tiêu chuẩn có bản quyền © VSQI (2023)

     [1]. TCVN 13567-1 : 2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và Nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường;

     [2]. TCVN 13567-2 : 2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và Nghiệm thu – Phần 2: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme;

     [3]. TCVN 13567-3 : 2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và Nghiệm thu – Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán rỗng.

     Danh mục tiêu chuẩn sử dụng tại SIC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *