x
Phan Nguyễn Thùy Dương
Marketing Director
Contact Info
Phone : 098 987 7706
Email : duongpnt@sictradingco.com
Education

Bà Phan Nguyễn Thùy Dương xuất thân từ chuyên ngành May Thời Trang của Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM, sau đó bà tiếp tục trao dồi chuyên môn về Marketing và Customer Care tại các Đại học danh tiếng như Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Mở TP.HCM. Với nhịp độ phát triển của thương mại điện tử, bà còn tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về Khảo sát Insight của khách hàng, Social Media Strategy,... Bà có kinh nghiệm làm Marketing và Customer Care ở nhiều công ty , trong đó có cả chuyên về dịch vụ lẫn chuyên về sản xuất, từ năm 2011 cho đến nay. Với nền tảng đó, đội ngũ Nhân viên Marketing và Chăm sóc khách hàng của SIC sẽ luôn làm khách hàng hài lòng nhất.

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.