x
Nguyễn Kim Sơn
Giám đốc Công ty
Contact Info
Phone : 093 306 4857
Email : sonnk@sictradingco.com
Education

Ông Nguyễn Kim Sơn xuất thân là một kỹ sư giỏi trong ngành xây dựng, có nhiều năm kinh nghiệm tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, và nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án xây dựng lớn của Quốc gia. Ông Nguyễn Kim Sơn bắt đầu đảm nhận vị trí Giám đốc Công ty từ năm 2018, từ đó đã đưa Công ty tiến vào giai đoạn phát triển nhanh và vượt bậc.

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.