Dự án bê tông nhựa nóng – Bãi dài, cam ranh, Khánh Hòa