Đá hoa cương

SIC thực hiện gia công, cung cấp vật tư, thi công đá hoa cương cho các loại công trình.