Bê tông nhựa tạo nhám

SIC nghiên cứu sản xuất và cung cấp các loại bê tông nhựa tạo nhám

phù hợp với TCVN 12759-1 : 2020 và TCVN 12759-2 : 2020

 

Tiêu chuẩn

     [1] TCVN 12759-1 : 2020, Bê tông nhựa tạo nhám – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Lớp phủ siêu mỏng tạo nhám

     (Skid resistance asphalt concrete layer – Construction and Acceptance – Part 1: Skid resistance ultra thin asphalt concrete layer)

     [2] TCVN 12759-2 : 2020, Bê tông nhựa tạo nhám – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Lớp phủ siêu tạo nhám

     (Skid resistance asphalt concrete layer – Specification for Construction and Acceptance – Part 2: Skid resistance thin asphalt concrete layer)

    Danh mục tiêu chuẩn sử dụng tại SIC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *