SIC sản xuất và cung cấp các loại Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme phù hợp TCVN 13567-2 : 2022

     Bao gồm:

     1.  BTNCP 9,5 (cỡ hạt lớn nhất danh định 9,5 mm và cỡ hạt lớn nhất 12,5 mm)

     2.  BTNCP 12,5 (cỡ hạt lớn nhất danh định 12,5 mm và cỡ hạt lớn nhất 16 mm)

     3.  BTNCP 16 (cỡ hạt lớn nhất danh định 16 mm và cỡ hạt lớn nhất 19 mm)

     4.  BTNCP 19 (cỡ hạt lớn nhất danh định 19 mm và cỡ hạt lớn nhất 25 mm)

     5.  BTNCP 25 (cỡ hạt lớn nhất danh định 25 mm và cỡ hạt lớn nhất 31,5 mm).

 

     Chú thích:

     BTNCP: Bê tông nhựa chặt polyme

 

     Hệ thống tiêu chuẩn:

     SIC được cấp phép sử dụng tiêu chuẩn có bản quyền © VSQI (2023)

     [1]. TCVN 13567-1 : 2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và Nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường;

     [2]. TCVN 13567-2 : 2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và Nghiệm thu – Phần 2: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme;

     [3]. TCVN 13567-3 : 2022, Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và Nghiệm thu – Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán rỗng.

     Danh mục tiêu chuẩn sử dụng tại SIC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *